Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Professionals

Sosiaalityöntekijä Olgan uratarina

Lapsen etu kaikkien tavoitteena – Olga kertoo työstään lastensuojelun avohuollossa.

Olga Ketola.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sosiaalityöntekijän työtehtäviin lastensuojelun avohuollossa kuuluu lapsen tilanteen arviointi ja lapsen oikeuksien toteutumisesta huolehtiminen. Työpäivään sisältyy muun muassa lasten tapaamista, keskusteluja vanhempien kanssa, yhteistyötä muiden viranomaisten ja palvelutarjoajien kanssa sekä lausuntojen kirjaamista.

Olga Ketola opiskelee sosiaalityön maisterivaiheessa ja työskentelee opintojensa ohessa Varhassa lastensuojelun avohuollossa Turun pohjoisessa toimipisteessä. Valmistuttuaan Olgasta tulee sosiaalityöntekijä, joka on sosiaalihuollon ammattinimike ja vaatii ylemmän korkeakoulututkinnon. Hän hakeutui alalle, jotta pääsee työskentelemään lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

– Tässä työssä pääsee todella lähelle ihmistä, hänen kotiinsa ja elämäänsä. Joka päivä oppii uutta, ja yhdessä kollegoiden kanssa ratkomme tilanteita – voiko mitään mielenkiintoisempaa ja tärkeämpää edes olla, Olga pohtii.

Ei kahta samanlaista päivää

– Pääsemme työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa, näkemään heidän elämäänsä ja kuulemaan elämäntarinoita. Niin työkaverit kuin asiakkaatkin ovat kaikki eri-ikäisiä, erilaisia ja eri taustoista. Se luo mielenkiintoa ja vaihtelevuutta työhön.

Avohuollossa ei ole kahta samanlaista työpäivää. Jotakin odottamatonta voi tulla milloin tahansa, mikä laittaa kalenterin uusiksi.

– Esimerkiksi jos yksinhuoltajaäidin viisihenkisen perheen sähköt menevät keskellä talvea maksamattoman laskun takia, se pysäyttää koko kalenterin, Olga kertoo.

Lastensuojelun työntekijältä vaaditaan joustavuutta ja sopeutuvuutta vaihteleviin tilanteisiin. 

– Työtä tehdään pitkälti omalla persoonalla ja se vaatii hyvää paineensietokykyä sekä tuntemusta yhteiskunnan palvelujärjestelmistä, Olga kertoo.

Tavoitteena luottamuksen säilyttäminen

Lastensuojelun prosessit ja niihin liittyvät päätökset ovat usein raskaita sekä perheelle että työntekijöille. Avohuolto keskittyy lapsen ja perheen tukemiseen kotiympäristössä, vahvistaen perheiden omia voimavaroja. Tavoitteena on lapsen turvallisen ja terveen kasvuympäristön varmistaminen.

– Pyrkimyksenä on säilyttää luottamuksellinen suhde asiakkaan kanssa, vaikka jouduttaisiin tekemään ikävämpiäkin päätöksiä. Kuitenkin kaikki osapuolet tavoittelevat samaa asiaa eli lapsen etua, Olga kertoo.

Työyhteisön tuki tärkeää

Aloitettuaan työt lastensuojelun avohuollossa Olgalle oli tärkeää, että työpaikalla sai kaikilta apua ja ongelmia oli mahdollista pohtia yhdessä kollegoiden kanssa. Työntekijä ei jää yksin vaikeassakaan paikassa vaan taustalla on työyhteisön vankka tuki ja osaaminen.

– Se, että tässä työssä saa omille näkemyksille vahvistusta työkavereilta, pienentää työtaakkaa. Työparityöskentely ja keskustelut kollegoiden kanssa auttavat jäsentämään omia ajatuksia päätöksiä tehdessä, Olga kertoo.

Työssään Olga pääsee näkemään koko sosiaalityön työkentän. Moniammatillista yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden, kuten koulujen, päiväkotien, psykiatrian ja poliisin kanssa.

– Vakava työ, vakavien aiheiden ympärillä, mutta on meillä samaa, mitä muissakin työpaikoissa. Täällä vitsaillaan ja meillä on hyvä tiimihenki. Merkityksellisen ja tärkeän työn vastapainoksi myös näitä asioita tarvitaan, Olga päättää.

Sosiaalialalla työskentely tarjoaa tilaisuuden konkreettisen hyvän tekemiseen ja avun sekä ohjauksen tarjoamiseen niille, jotka kaipaavat tukea eri elämänvaiheissa. Varhassa voit toimia sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa, työikäisten, ikääntyneiden tai vammaispalveluiden parissa.

Lue lisää ja hae sosiaalityöntekijäksi Varhaan (kuntarekry.fi).