Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Contact information

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Opiskelija tai huoltaja voi ottaa yhteyttä vuorovaikutussuhteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kuraattorin tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä tukea oppimista ja opiskeluja yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa.