Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Toimintaterapeutin puhelinasiointi, Somero

Keywords:

Contact information

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Toimintaterapeutti kuntouttaa sekä lapsia että aikuisia. Toimintaterapeutin vastaanotto sijaitsee Someron terveyskeskuksessa neuvolan tiloissa. Ajanvaraus toimii puhelimitse.

Lapset voivat tulla toimintaterapiaan lääkärin, neuvolan terveydenhoitajan, psykologin tai puheterapeutin suosituksesta. Toimintaterapeutti tekee aina ensin arvioinnin lapsen taidoista ja valmiuksista. Arvioinnin perusteella määritellään yhdessä vanhempien kanssa toimintaterapian tarve ja sille tavoitteet. Toimintaterapiasuosituksen syitä voivat olla vaikeudet esim.

* kädentaidoissa (hienomotoriikassa)
* silmän ja käden yhteistyössä (visuomotoriikassa)
* näönvaraisessa hahmotuksessa
* kehon hahmotuksessa
* leikkitaidoissa
* kokonaismotoriikassa (kömpelyys tms.)

Aikuisia toimintaterapeutti palvelee ilman lähetettä apuväline- ja asunnonmuutostyöasioissa. Asiakas tai hänen omaisensa voivat ottaa näissä asioissa toimintaterapeuttiin suoraan yhteyden. Lääkärin lähetteellä toimintaterapeutti kuntouttaa aikuisia, joilla on esim. neurologisen vamman tai muun pitkäaikaisen sairauden vuoksi vaikeuksia päivittäisissä toiminnoissa.