Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Työikäisten palvelut puhelinasiointi, Vanhat asiakkaat, Lieto

Keywords:

Contact information and opening hours

PhoneSosiaalityöntekijä , maahanmuuttajat, tilapäistä suojelua tarvitsevat, iäkkäät väliaikaisesti / K-S, Puhelinaika ma-ti klo 9-10 ja to-pe klo 9-10

Phone, Phone<span class="subheading">Sosiaalityöntekijä , maahanmuuttajat, tilapäistä suojelua tarvitsevat, iäkkäät väliaikaisesti / K-S, Puhelinaika ma-ti klo 9-10 ja to-pe klo 9-10</span>: 040 185 2598

PhoneSosiaalityöntekijä, asiakkaat T-Ö, moniammatilliset työllistymissuunnitelmat, TYP-työskentely ja TYP-ohjelman käyttö, Puhelinaika ma,ti,to ja pe 9-10

Phone, Phone<span class="subheading">Sosiaalityöntekijä, asiakkaat T-Ö, moniammatilliset työllistymissuunnitelmat, TYP-työskentely ja TYP-ohjelman käyttö, Puhelinaika ma,ti,to ja pe 9-10</span>: 050 430 8619

Opening hours

Open by appointment
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Aikuissosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoittamista. Asiakkaille tehdään palvelutarpeen arvio yhdessä asiakkaan kanssa. Työntekijät tapaavat asiakkaita kotona, toimistossa tai muiden yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Sosiaalityön avun tarve voi syntyä erilaisten elämänhallinnan ongelmien vuoksi. Tarve voi ilmetä esimerkiksi työttömyyden pitkittymisen, sairastumisen, vammautumisen, ikääntymistä aiheutuneiden haittojen tai vakavien päihdeongelmien tilanteissa. Lisäksi esimerkiksi asumisen ongelmat tai talouden hallinnan ongelmat voivat aiheuttaa sosiaalityön tarvetta.

Aikuissosiaalityön työmuotoja ovat mm. henkilöiden ja perheiden ohjaus ja neuvonta, sosiaalisten ongelmien selvittäminen ja verkostotyö.

Aikuissosiaalityö vastaa myös pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottopalveluista ja kotouttamisesta.