Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Päiväpaikka Villa kotona asuville muistisairaille

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Muistipäivätoiminta on tavoitteellista, kuntouttavaa ja toimijuutta ylläpitävää toimintaa. Päiväpaikka Villa on auki arkisin. Toiminta mahdollistaa asiakkaille aktiivista tekemistä, sosiaalisia suhteita sekä tukee muistisairautta sairastavien omaisia. Tavoitteena on ylläpitää asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja siirtää mahdollisten muiden palveluiden tarvetta.

Charge information

Asiakkaan omavastuu 26 €/pv (sisältää ohjatun toiminnan lisäksi kuljetukset sekä ateriat) tai 20 €/pv ilman kuljetuksia.

Requirements

Asiakkaalla on diagnosoitu varhaisen vaiheen muistisairaus.

User instruction

Asiakkaat ohjautuvat muistipäivätoimintaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen muistipäivätoiminnan koordinoijan kautta; lähetteen voi tehdä mm. muistikoordinaattori, kotihoito tai geriatrinen arviointiyksikkö.

Service channels

No results