Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Tukea Palvelutietovarannon käyttöön

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha tarjoaa tukea ja ohjausta alueensa sote-järjestöille, kunnille, seurakunnille ja yksityisille toimijoille Palvelutietovarannon käyttöönottoon. Palvelutietovaranto eli PTV on keskitetty valtakunnallinen tietovaranto, johon kuvataan palvelut ja niiden asiointikanavat asiakaslähtöisesti. Laki velvoittaa julkishallinnon organisaatioita kuvaamaan palvelunsa PTV:hen.

Palvelutietovarannosta löytyvät palvelutiedot ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta.

• Varhan verkkosivuilla olevat tiedot alueemme palveluista tulevat pääosin Palvelutietovarannosta.

• Muita käyttömahdollisuuksia ovat esimerkiksi Omaperhe.fi ja Tarmoa.fi.

• Tiedot löytyvät myös Suomi.fi-sivulta ja Google-hausta.

Palveluiden ja asiointikanavien tietojen tallentaminen Palvelutietovarantoon on suositeltavaa riippumatta siitä, kuka on palveluiden tuottaja. Tämä:

• hyödyttää alueemme kansalaisia,

• tukee asiakaspolkujen kuvaamista,

• helpottaa tietojen toisiokäyttöä.

User instruction

Varhassa PTV- työtä koordinoi järjestämisen palveluiden PTV-tiimi. Ole yhteydessä PTV-tiimiin, jos tarvitset tukea PTV:n käyttöönotossa tai käytössä.

Service channels