Hyppää pääsisältöön

Vammaisten palveluohjaus

Avainsanat:
Vammaisten palveluohjauksessa kartoitetaan tarvitsemiesi tukitoimien tarve. Vammaisten palveluohjauksessa vammainen henkilö ja hänen omaisensa saavat neuvontaa, ohjausta ja tietoa tarjolla olevista vammaispalveluista.

Palveluohjauksen tavoitteena on suunnitella palveluita yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Vammaisten palveluohjauksessa tehdään yksilöllinen ohjaus ja suunnitelma siitä, miten vammainen henkilö saa oikeanlaiset ja hänen tarpeisiinsa parhaiten sopivat palvelu- ja tukimuodot. Palveluita ovat mm. kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu ja asumiseen liittyvät järjestelyt.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vammaisten palveluissa sinulle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma, jonka perusteella arvioidaan tarvitsemasi tukipalvelut ja niiden määrä. Suunnitelma tehdään yhdessä sinun ja tarvittaessa huoltajasi tai omaisen kanssa. Vammaispalvelujen tukitoimia ja palveluja koskevaan hakemukseen tulee liittää mukaan terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.

Miten saat palvelua?

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Asiointikanavat

Sosiaalitoimisto, Aura