Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.5.2023 10.17

Sommaren inverkar på Varhas tjänster och enheter

Nyckelord:

Sommarperioden återspeglas också i Egentliga Finlands välfärdsområdes tjänster och enheter i form av avvikande tidtabeller. På sommaren är en del enheter stängda för en viss tid och en del har förkortade öppettider. En del enheter och tjänster fungerar normalt under hela sommaren.

Jordgubbar i en hjärtformad behållare. Bilden tagen från ovan. Bredvid fatet, på ett ljust träbord, två jordgubbar och en jordgubbsblomma.

ÅUCS Akutens jourmottagningar är öppna som vanligt under hela sommaren. Även räddningstjänsterna fungerar som vanligt under sommaren.

Samarbetet mellan hälsocentraler och -stationer garanterar vården

En del av hälsocentralerna (t.ex. hälsostationer, hälsovårdscentraler och tandläkarmottagningar) är stängda under sommaren och en del fungerar enligt ett annorlunda schema. Om en hälsostation eller vårdcentral är stängd finns det alltid en ersättande enhet som kunderna kan kontakta under stängningstiden. Det finns information om vårdcentralernas och hälsostationernas stängningar och ersättande enheter på webbplatsen varha.fi.

Också en del av de sociala tjänsterna och tjänsterna för personer med funktionsnedsättning har reducerad verksamhet under sommaren. Vissa enheter och en del verksamhet kan också vara helt stängda under en viss tid.

Färre platser för korttidsvård inom tjänster för äldre

Inom tjänster för äldre kommer det att finnas mindre rehabiliterande dagverksamhet och färre platser för korttidsvård under sommaren. Med korttidsvård avses kortvariga vårdperioder till exempel under en närståendevårdares lagstadgade ledigheter.

Minskningen i servicen beror på att man inte lyckats rekrytera sommarvikarier till alla poster inom tjänster för äldre. När det gäller tillgången till personal är situationen inom tjänster för äldre svår.

– Efter reduceringen av tjänsterna kommer platserna för korttidsvård att utnyttjas särskilt för att ge lagstadgade ledigheter för närståendevårdarna och för att tillgodose behoven inom den akuta socialvården. På grund av detta är det möjligt att vi inte kan erbjuda tjänster vid just den enhet för korttidsvård där den äldre personen tidigare fått en plats, säger servicedirektör Marika Tuimala vid tjänster för äldre.

Under sommaren finns det också färre platser för långtidsvård än vanligt. När det gäller platserna för långtidsvård reduceras tjänsterna i regel genom att alla de platser som blir lediga vid enheterna inte fylls.

Ingen som fått en plats för långtidsvård behöver flytta från en enhet till en annan. 

– I vissa situationer kan det vara nödvändigt att flytta en boende från en avdelning till en annan inom samma enhet. Dessa förflyttningar görs endast i extremfall och de boende och deras anhöriga informeras alltid först, säger Tuimala.

ÅUCS jourmottagningar öppna som vanligt

ÅUCS reducerar sin verksamhet under sommaren och flera avdelningar kommer att vara stängda under en del av sommaren. Detta kommer inte att påverka de mottagningstider som klienterna fått. Om en klient har ett besök på ÅUCS under sommaren kommer han eller hon till mottagningen eller avdelningen enligt överenskommelse.

ÅUCS jourmottagningar fungerar normalt: dygnet runt på ÅUCS T-sjukhus, dygnet runt på Salo sjukhus, varje dag klockan 8–20 på Vakka-Suomi sjukhus och Loimaa sjukhus.

På webbplatsen för Egentliga Finlands välfärdsområde finns aktuell information för hela regionen. www.varha.fi/sommar