Hoppa till huvudinnehåll

Servicenätet för social- och hälsocentraltjänster

Servicenätet är Varhas plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska produceras och var serviceställena ska finnas i fortsättningen i Egentliga Finlands välfärdsområde. Under våren 2024 framskrider planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänster till beslut.

Det här är ett preliminärt utkast till planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänster. Ett förslag om var social- och hälsocentralerna i Egentliga Finlands välfärdsområde ska placeras regionalt kommer att beredas under våren 2024, för att därefter gå vidare till politiskt beslut.