Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter till ledningen för social- och hälsovårdstjänsterna

Här hittar du centrala kontaktuppgifter till ledningen för social- och hälsovårdstjänsterna inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

E-postadresserna skrivs i formatet fornamn.efternamn(a)varha.fi, om inte annat meddelas. Om kontaktuppgifterna till personen du söker inte finns i listan nedan kan du kontakta kommunikationsenheten på viestinta(a)varha.fi.

Resultatområdesdirektör, social- och hälsotjänster
Mikko Pakarinen
tfn 050 512 9270

Ledningens sekreterare
Pia Stylman
tfn 050 314 9954

Servicedirektör, social- och hälsocentraltjänster
Jane Marttila
tfn 050 518 2792

Servicedirektörens sekreterare, social- och hälsocentraltjänster
Sanna Renfors
tfn 044 907 3628

Servicedirektör, social och handikappservice
Emilia Heikkilä
tfn 050 373 2563

Servicedirektörens sekreterare, social och handikappservice
Satu Monnonen
tfn 040 513 1675

Servicedirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Krista Ryödi
tfn 050 597 7151

Servicedirektör, kundhandledning
Jenni Kiviluoto
tfn 
040 138 4182

Servicedirektör, universitetssocial- och hälsocentral
Susanna Laivoranta-Nyman
tfn 050 511 1734

Chef för barnfamiljeservicen
Paula Laukamo
tfn 050 431 6984

Chef för tjänster för personer i arbetsför ålder
Marika Lehtinen
tfn 040 486 0935

Chef för handikappservicen
Sari Hietala
tfn 040 353 4044

Chef för öppenvården
Suvi Vainiomäki
tfn 044 901 2817

Chef för mun- och tandvården
Marina Merne-Grafström
tfn 040 481 1047

Chef för familjecentret
Terhi Vierikko
tfn 050 314 6012

Chef för tjänster som stöder funktionsförmågan
Taru Visala
tfn 040 579 6749

Chef för missbruks- och mentalvårdstjänster
Tommi Väyrynen
tfn 050 599 3111

Förvaltningsöverläkare
Jutta Peltoniemi
tfn 040 595 3682

Förvaltningsöverläkarens sekreterare
Sannakaisa Salonen
tfn 040 665 5195

Förvaltningsöverskötare
Minna Ylönen
tfn 044 907 3495

Social- och hälsocentraltjänster

Social- och funktionshinderservice

Kundhandledning

Universitetssocial- och hälsocentral