Hoppa till huvudinnehåll

Kundavgifter

Egentliga Finlands välfärdsområdets kundavgifter år 2023.

Kundavgifterna inom Egentliga Finlands välfärdsområde förenhetligas för alla invånare i Egentliga Finland från och med 1.1.2023. Utgångsläget har varit varierande och i olika kommuner inom Egentliga Finland har det funnits avgifter på olika nivåer för samma tjänster. Då Egentliga Finlands välfärdsområde inleder sin verksamhet vid årsskiftet kommer kundavgifterna att vara samma i hela området så att likvärdigheten mellan kunderna förverkligas.

Kundavgifterna inom social- och hälsovårdstjänsterna hålls huvudsakligen mycket nära nuvarande nivå. För vissa kunder sänks avgifterna och för vissa kunder stiger avgifterna. Förändringarna är mycket små.