Hoppa till huvudinnehåll

Screeningar

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för arrangerandet av screeningar för personer bosatta inom området. Deltagandet i screeningarna är frivilligt och kostnadsfritt.

Enligt de nationella direktiven för screeningar utförs cancerscreeningar och screeningar under graviditetsperioden. Med screening av cancer avses att systematiskt undersöka och finna förstadier av cancer hos befolkningen. Målsättningen är att minska dödligheten hos cancerformerna som screenas. Information gällande screeningar som utförs under graviditeten ges i samband med mödravårdsrådgivningen.   

Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti tehdään seuraavia syöpäseulontoja:

Enligt det nationella screeningdirektivet görs följande cancer-screeningar:

  • screening av bröstcancer
  • screening av tarmcancer
  • screening av livmoderhalscancer

Screening av cancer

Om du utfört spärrmarkering bör du själv vara i kontakt till enheten som utför screeningar gällande tidsbokning. Kontaktuppgifter till serviceproducenterna som utför screeningar finner du i den kommunspecifika listan nedan.

Massundersökningar i kommunerna

Ur listan framgår kommunvist indelad information om cancersjukdomarnas massundersökningar i Egentliga Finlands välfärdsområde.