Hoppa till huvudinnehåll

Socialtjänster

Socialtjänsterna ansvarar för kommuninvånarnas olika behov av hjälp och stöd och betjänar alla åldrar av kommuninvånare. Till socialtjänsterna hör socialarbete och -stöd, invandrararbete, utkomstöds- och sysselsättningsverksamhet.

Nyheter från socialtjänsterna

Nystad

Tekniska problem med telefonförbindelserna vid Nystads social- och hälsovårdstjänster 20.9

Nyhet

Tekniska problem med telefonförbindelserna vid Nystads social- och hälsovårdstjänster 20.9.

Varha börjar bevilja social kredit från början av augusti

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att börja bevilja social kredit från den 1 augusti. Syftet med social kreditgivning är att förebygga ekonomisk…

Verksamhet vid Kundhandledningen Fackla utvidgades till nya områden i början av juni

Nyhet

Det inrättades en ny multiprofessionell enhet inom social- och hälsovården Kundhandledningen Fackla, i vilken man ger kundhandledning. Enheten har som…

Ny multiprofessionell enhet inom social- och hälsovården samlar rådgivning, handledning och bedömning av servicebehov – pilotprojekt inleddes i mars på två områden

Nyhet

Det inrättas en ny multiprofessionell enhet inom social- och hälsovården i Egentliga Finlands välfärdsområde. I enheten ges kundhandledning och enheten har…