Hoppa till huvudinnehåll

Livsorienterad verksamhet, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:
Livsorienterade verksamhet erbjuder dagsverksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer som har ett omfattande och fortgående hjälp- och stödbehov. Tjänsten erbjuds med ett rehabiliteringssätt, och dess syfte är att främja delaktighet och sociala interaktion samt upprätthålla och utveckla funktionsförmåga.

Livsorienterade verksamhet baserar sig på dina individuella mål. I verksamheten beaktas dina styrkor, önskemål och samspelsstil. Vi erbjuder dig olika alternativ samt stöd och handledning för att göra dina egna val. Syftet med verksamheten är att stärka ditt kommunikationssätt och främja din överlevnad i sociala situationer. Dessutom tränar du de färdigheter du behöver i vardagen för att leva så självständigt som möjligt.

Verksamheten inkluderar mångsidiga dagliga aktiviteter som är habilitering, handledning och stimulerande. Du kan till exempel

* gå ut och delta i fysiska aktiviteter
* delta i läs-, musik- och konststunder
* delta i matlagningen
* träna praktiska färdigheter i kreativ verksamhet
* uppleva olika sinnesupplevelser

Aktiviteterna kan förverkligas både enskilt och i grupp. Utöver aktiviteter innehåller verksamheten näring, vila och avkoppling.

Livsorienterad verksamhet erbjuds på finska i Åbo och på svenska erbjuds i Pargas, Åbo och Kimitoön.

För vem?

Krävande funktionshinderservice är experttjänster för personer i alla åldrar som har neuropsykiatriska utvecklingsstörningar eller intellektuella funktionsnedsättningar och som behöver funktionshinderservice som krävande och multiprofessionell specialkompetens. Varje kunds servicebehov bedöms individuellt.

Gör så här

Du kan kontakta det social- och funktionshinderserviceområdet som ansvarar för funktionshinderservice inom Varha i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledning för krävande funktionshinderservice dig eller närstående handledning på tjänster.

Servicekanaler

Elämäntaitovalmennus, Turku

Mocca serviceenhet

Smålands serviceenhet

Vammaispalvelutoimisto, Turku