Hoppa till huvudinnehåll

Servicehandledning för personer med funktionsnedsättning

Nyckelord:
I servicehandledning för personer med funktionsnedsättning definieras ditt stödbehov. Servicehandledning för personer med funktionsnedsättning erbjuds personen med funktionsnedsättning samt hens anhöriga rådgivning, handledning och information om tillgängliga tjänster inom handikappservice.

Syftet med servicehandledning är att planera tjänsterna tillsammans med klienten, hens anhöriga och andra medarbetare. I servicehandledning för personer med funktionsnedsättning görs en individuell handledning och en plan för att se till att personen med funktionsnedsättning får de rätta tjänst- och stödformer som bäst motsvarar hens behov. Dessa tjänster är bland annat färdtjänster, personlig assistans och arrangemang gällande boendet.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

Krav

Hos handikappservicen görs en individuell serviceplan, enligt vilken man uppskattar behovet och antalet stödtjänster som du behöver. Planen utarbetas tillsammans med dig och vid behov med din vårdare eller anhörig. Gällande ansökan om stödåtgärder och tjänster inom handikappservice, måste ett läkarutlåtande från en läkare vid hälsovårdscentral samt vid behov andra expertutlåtanden och redogörelser bifogas.

Anvisning

Kontakta handikappservicen i din boendekommun.

Servicekanaler

Expertteamet i Åboland

Kaarinan vammaispalvelut

KUR serviceenhet