Hoppa till huvudinnehåll

Utökat serviceboende, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:
Utökat serviceboende är för vuxen och unga som behöver utökat dagligt stöd, handledning och vård med heldygnsomsorg för att klara sig i dagliga funktioner och hantera vardagen. Servicetagaren bor i enhet och har ett eget rum eller en egen lägenhet. Det finns toalett och badrum i rummet, och servicetagagre delar kök, vardagsrum och bastu med de övriga servicetagarna.

I utökat serviceboende får du stöd och handledning med heldygnsomsorg så att du kan hantera vardagen så självständigt som möjligt. Samtidigt får du också stöd för att stärka dina livsledningsförmågor och din delaktighet samt att behålla dina sociala relationer.

Du får stöd på förhand planerat utgående från individuella behov, till exempel:

* Personalen handleder och utför hemsysslorna tillsammans med dig eller utför hemsysslorna helt och hållet
* Personalens handledning och hjälp med hygien och kläder eller sköt det helt
* Personalen har huvudansvaret för matlagning och näringsintag eller servicetagaren kan vara delaktig
* Stöd och hjälp enligt behov i ekonomiska frågor
* Stöd för att planera och förverkliga fritidsaktiviteter, medföljare vid behov
* I första hand stöd för deltagande i arbets- och dagverksamhet, i andra hand aktiviteter i hemmet dagtid vid behov.
* Personalen ansvarar för servicetagarens hälso- och sjukvårdsstöd, medföljande personal vid läkarbesök och ansvarar för medicinhantering och kontroll av medicinintag.

För vem?

Krävande funktionshinderservice är experttjänster för personer i alla åldrar som har neuropsykiatriska utvecklingsstörningar eller intellektuella funktionsnedsättningar och som behöver funktionshinderservice som krävande och multiprofessionell specialkompetens. Varje kunds servicebehov bedöms individuellt.

Gör så här

Du kan kontakta det social- och funktionshinderserviceområdet som ansvarar för funktionshinderservice inom Varha i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledning för krävande funktionshinderservice dig eller närstående handledning på tjänster.

Servicekanaler

Bostadsvägens serviceenhet

Kårkullavägens serviceenhet

KUR-kojan