Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Kestävä kehitys

Varhan strategiassa kestävän kehityksen näkökulmat huomioidaan laajasti ja se on myös keskeinen toimintamme arvo: lupaamme toimia vastuullisen vaikuttavasti ja kestävästi ja ottaa toiminnan suunnittelussa huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen.

Kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden kehittämisen pohjana toteutamme Varhalle sovellettua Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kestävän kehityksen ohjelmaa vuosille 2020–2024. Tavoitteena on olla edelläkävijä ekologisessa kestävyydessä.

Olemme Varhassa sitoutuneet myös Turun kaupungin ilmastotyöhön olemalla mukana Turun Ilmastokaupunki 2029 kumppanina.

Kestävää kehitystä toteutetaan sen eri osa-alueilla

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalisen vastuullisuuden edistämistä hyvinvointialue toteutti mm. asukkaiden ja henkilökunnan osallisuutta tukevilla toimenpiteillä. 

  • Hyvinvointialueen ensimmäinen osallisuussuunnitelma julkaistiin loppuvuodesta. Siinä on kuvattu toimenpiteet, joiden avulla alueen asukkaita osallistetaan päätösten valmistelussa.
  • Hyvinvointialueen toiminnassa ja kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden, asiakasraatien sekä vaikuttamistoimielimien kanssa. 
  • Palvelustrategiaan valmistelun avoimeen kansalaiskyselyyn vastasi lähes 6000 alueen asukasta.
  • Henkilökunnalla oli mahdollisuus kertoa omia näkemyksiään palvelustrategiasta keväällä 2023 ja tuottavuustoimenpiteistä ja säästökohteista syksyllä 2023.

Ekologisen kestävyyden edistäminen ja seuranta on monikanavaista

Varhassa pyrimme vähentämään jätteen syntymistä mm. tukemalla tarvikevalintoja, kierrätystä ja jätelajittelua. Varhan tuottamia jätemääriä voimme raportoida siltä osin, kun Varhalla on sopimus sellaisen jätehuoltotoimijan kanssa, joka tuottaa raportin. 

Biojätteen määrä voidaan seurata Kaarean keittiöiden kautta käsiteltävän biojätteen osalta. Lääkejätteen ja -hävikin määrää seurataan keskitetysti sairaala-apteekissa. Anestesiakaasujen käytön raportointia voidaan tehdä hankintadatan kautta. Kemikaalien käyttöä ja kemikaaliturvallisuutta ohjataan ChemicalManager-ohjelmalla. Sähkön, energian ja veden kulutus voidaan raportoida vain Varhan omien kiinteistöjen osalta (esim. kuntayhtymiltä siirtyneet kiinteistöt). Näistä voidaan määrittää myös energiankäytön hiilijalanjälki. 

Vuokrattujen toimitilojen energiankäytöstä ja jätehuollosta meillä on vain vähän tietoa. Varhan tiloista noin 2/3 on vuokrattuja.

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteita edistetään laajasti myös yhteistyön ja verkostoitumisen avulla

Vuosi 2023

Olimme Varhana mukana ainoana hyvinvointialueena kansallisessa Eko-Sote-hankkeessa, jossa määriteltiin soten hiilijalanjälki sekä seurantamittarit.

Terveyskampus Turun toiminnassa, Varhan kestävän kehityksen johtava asiantuntija koordinoi kestävä kehitys -alatyöryhmää. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuoden aikana.

Lisäksi olimme mukana Suomen sairaalatekniikan yhdistyksen ympäristöjaoston toiminnassa.

Yhteistyötä tehtiin myös alueen korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa mm. hankeyhteistöiden ja opiskelijatöiden ohjauksen osalta sekä muiden hyvinvointialueiden ympäristö- ja kestävän kehityksen vastuuhenkilöiden kanssa.

Kansainvälisissä hankkeissa olimme mukana mm. kehittämässä antimikrobiresistenssin hallinnan koulutusta.

Kestävän kehityksen raportti 2023

Pääset tutustumaan Varhan koko kestävän kehityksen vuoden 2023 raporttiin alla olevasta linkistä.