Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Päätöksenteko ja hallinto

Hyvinvointialueen johtaminen jakaantuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Poliittiseen johtamiseen kuuluu strategisten tavoitteiden asettaminen ja päätöksentekoa ohjaavien linjausten tekeminen. Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamista. Vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa taloudesta ja toiminnasta ja käyttää ylintä hyvinvointialueen päätösvaltaa.

Esityslistahaku

Kokousasiakirjat löytyvät erillisestä järjestelmästä.

Pöytäkirjahaku

Aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkirjat julkaistaan erillisessä järjestelmässä.

Ajankohtaista päätöksenteosta ja hallinnosta