Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Varsinais-Suomessa tavoitteenamme on elinvoimainen maakunta, jossa asukkaat voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisellä (hyte) kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Hyte-työllä ylläpidetään ja parannetaan varsinaissuomalaisten hyvinvointia, terveyttä, mielenterveyttä, turvallisuutta, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Lisäksi ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta.