Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Saavutettavuusseloste

Varsinais- Suomen hyvinvointialue pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Varha.fi-sivustoa.

Palvelumme saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Palvelumme ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi marraskuussa 2022. Seloste on luotu tässä yhteydessä.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa: 

  1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat.

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Sivustomme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

2. Kohtuuton rasite

Ei kohtuuttomaan rasitteeseen väliaikaisesti vetoavia syitä.

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske karttoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja eikä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita. 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 1.12.2022. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla viestinta@varha.fi tai anna palautteesi verkkolomakkeella.

Varhan sivustojen saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Palveluidemme saavutettavuus ja kansalaisten tasapuolinen kohtelu on meille Varsinais-Suomen hyvinvointialueella erittäin tärkeää. Korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.