Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Strategia ja arvot

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Strategia hyväksyttiin aluevaltuuston kokouksessa 21.9.2022. Hyvinvointialuestrategia on aluevaltuuston tärkeä ohjausväline hyvinvointialueen toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa.

Varhan strategiakuva

Missio

”Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä”

Arvot

 • Arvostavan yhdenvertaisesti
  • Pidämme huolta jokaisesta. Tarjoamme laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja asiakkaan tarpeen ja palvelustrategiamme mukaisesti.
 • Vastuullisen vaikuttavasti
  • Osaamme asiamme. Teemme tuloksekasta työtä ja tutkimusta. Uudistamme rohkeasti. Olemme vastuullinen palveluiden järjestäjä ja työnantaja. Toimimme kestävästi.
 • Ystävällisesti ammattitaidolla
  • Kohtaamme ihmiset ystävällisesti ja arvostavasti. Kuuntelemme ja otamme erilaiset näkemykset huomioon toiminnassamme. Osallistamme asukkaita ja sidosryhmiämme.

Visio

 • Olemme ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama yliopistollinen hyvinvointialue.
 • Turvaamme yhdessä kumppaniemme kanssa terveyttä ja hyvinvointia kaikille varsinaissuomalaisille, kaksikielisesti.

Miltä onnistuminen näyttää vuonna 2026?

Strategian painopisteet 2023

Palvelut muovautuvat, ammattilaisten arvostus kohenee, IT konkretisoituu.

 1. Palvelustrategia on luotu ja suunnitelma toteutuksesta on tehty. Palveluvalikoima on arvioitu vaikuttavuuden mukaan, suunnitelma palvelujen yhdenvertaistamisesta on tehty vuodelle 2024 ja palveluverkko on suunniteltu.
 2. Ammattilaisten arvostama –hanke (koskien laajasti koko sote-alaa) on suunniteltu ja toimenpiteet on aloitettu.
 3. Suunnitelma IT-kokonaisuudesta on tehty (sisältäen asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidoinnin + digiratkaisut). Ensimmäiset uudet kansalaisen digipalvelut on otettu käyttöön
  • Asiakasohjaus? Ikääntyvien etäratkaisut?
 4. Jokaisella tulosalueella on lisäksi kolme päätavoitetta vuodelle 2023.

Palvelustrategia

Palvelulupaus asiakkaille: Sinun hyvinvointisi on meille tärkeää

Palvelustrategiassa on määritelty palvelulupaus, jonka halutaan ohjaavan työtä Varhassa.   

Varhan palvelulupaus on:

 • Hyvinvointisi on meille tärkeää. Tuemme sinua huolehtiessasi omasta hyvinvoinnistasi.
 • Tarjoamme laadukasta hoitoa, palvelua ja arjen turvallisuutta.
 • Osaavat ammattilaisemme varmistavat hyvän palvelun. Yliopistollisuus tutkitun tiedon hyödyntäminen ja asiakaslähtöisyys ovat toimintamme vaikuttavuuden perusta.
 • Kohtaamme sinut ystävällisesti ja mutkattomasti.Tarjoamme palvelut suomeksi ja ruotsiksi.
 • Saat meihin yhteyden sujuvasti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.
 • Tarjoamme palveluja eri tavoin – myös digitaalisina ja liikkuvina.
 • Turvaamme palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden. Voit vaikuttaa palvelujemme jatkuvaan kehittämiseen. Arvioimme palvelulupausten toteutumista säännöllisesti.