Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Lääkinnällisen kuntoutuksen puhelinasiointi, Parainen

Keywords:

Contact information and opening hours

Opening hours

Lääkinnällisen kuntoutuksen yhteyshenkilö
Monday–Friday
8.00–9.00
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä kuten itsenäistä selviytymistä arjen toiminnoista. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita ovat mm. fysio-, toiminta- ja puheterapia.

Ota yhteyttä henkilökuntaamme, jos sinulla on kysyttävää lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyen.