Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut

Keywords:
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Sosiaalihuoltolaki määrittelee tukipalveluiksi sellaiset palvelut, joiden avulla mahdollistetaan asiakkaan jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista suoriutuminen mahdollisimman itsenäisesti, sekä sellaisia palveluja, joiden avulla asiakas voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan ateriapalvelua, vaatehuoltopalvelua, siivouspalvelua, asiointipalvelua, peseytymispalvelua sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua.

Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluiden avulla voidaan edistää henkilön omatoimista suoriutumista, parantaa elämänlaatua ja vähentää muiden palveluiden tarvetta. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tukipalvelut ovat ensisijaisia palveluita säännöllisen hoidon palveluihin nähden. Sosiaalihuoltolaki määrittelee tukipalveluiksi sellaiset palvelut, joiden avulla mahdollistetaan asiakkaan jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista suoriutuminen mahdollisimman itsenäisesti ja joiden avulla asiakas voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Charge information

Palveluista peritään hyvinvointialueen määrittämä asiakasmaksu.

Requirements

Tukipalveluja voidaan myöntää yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarve todennetaan palveluntarpeenarvioinnin yhteydessä.

User instruction

Voit hakea tukipalveluja ikääntyneiden palvelujen asiakasohjauksen kautta.

Service channels