Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Ikääntyneiden perhehoito

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. Perhehoitoa myönnetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella ja sen järjestämisessä noudatetaan perhehoitolakia (263/2015).

Perhehoitoa järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat sekä hoitoa ja huolenpitoa että soveltuvan asunnon, mutta jotka eivät ole ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeessa. Palveluihin ohjaudutaan hyvinvointialueen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Perhehoitoa on saatavilla myös lyhytaikaishoitona. Lyhytaikaishoitona toteutettu perhehoito on tarkoitettu tukemaan ikäihmisten kotona selviytymistä.

Charge information

Palvelusta peritään hyvinvointialueen määrittämä asiakasmaksu.

Requirements

Palveluihin ohjaudutaan hyvinvointialueen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Service channels

Ikäihmisten perhehoito, Turku

Kauppatorin Monitori