Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Ikääntyneiden tilapäinen asuminen, lyhytaikaishoito

Keywords:
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Lyhytaikaiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen eli lyhytaikaishoitoon tai tilapäishoitoon on mahdollisuus silloin, jos asut kotona ja sinua hoitaa omaishoitajasi tai muu läheinen ja tarvitset tukea omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Lyhytaikaishoito on suunnitelmallista ja sitä voidaan toteuttaa joko säännöllisesti tai tilapäisesti. Säännöllistä lyhytaikaishoitoa voidaan tarjota silloin, kun tuetaan omaishoitajan jaksamista ja järjestetään omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä. Lyhytaikaishoitoa voidaan järjestää myös nopeasti esimerkiksi omaishoitajan äkillisen sairastumisen vuoksi, jos se vaikuttaa ratkaisevasti kotona selviytymiseesi. Lyhytaikaishoitoa voidaan toteuttaa kaikissa palvelumuodoissa.

Säännöllinen lyhytaikaishoito on määräajoin toistuvaa, kuntouttavaa hoitoa, joka on tarkoitettu

• omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi

• säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen tukemiseksi palvelutarpeen arvioinnin perusteella

Tilapäistä lyhytaikaishoitoa voidaan järjestää yksilöllisen tarpeen perusteella esimerkiksi

• arviointijaksona palvelutarpeen arvioinnissa

• kuntouttavaksi jaksoksi esim. sairaalasta kotiutuessa

• tilapäiseen tarpeeseen esim. hoidolliset syyt sosiaalipäivystyksen kriisipaikoiksi ikääntyneille

Lyhytaikaishoito on tarkoitettu tukemaan ikäihmisten kotona selviytymistä.

Charge information

Palveluista peritään hyvinvointialueen määrittämä asiakasmaksu.

Requirements

Palveluihin ohjaudutaan hyvinvointialueen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Service channels

Auran hoivakoti

Birgittakoti, Naantali

Häävuoren palvelukeskus, Mynämäki

Hannakoti, Kemiönsaari

Intervalliyksikkö Kuusela, Loimaa

Jaala-koti, Kustavi

Kartanonpuisto, Loimaa

Kaukolankoti, Laitila

Luukan palvelukeskus, Masku