Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Olosuhdeselvitys

Keywords:
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Jos vanhemmat eivät pääse sovintoon lapsen huollosta, asumisesta ja/tai tapaamisoikeudesta, voidaan asia saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin voi tarvittaessa pyytää hyvinvointialueelta selvityksen lapsen ja vanhempien olosuhteista. Selvitys tehdään vain tuomioistuimen pyynnöstä.

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tuomioistuimelle sosiaalitoimen ammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia tietoja perheen tilanteesta, lapsen elinolosuhteista ja muista huoltoasian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Usein selvityksessä käytetään myös muiden viranomaisten asiantuntemusta pyytämällä lausuntoja tai asiakirjatietoja. Selvitystyön sisältö riippuu vanhempien hakemuksista ja käräjäoikeuden toimeksiannosta. Selvitys liitteineen on asianosaisjulkinen.

Asiakkuus olosuhdeselvityksissä päättyy, kun selvitys valmistuu tai oikeusprosessi keskeytyy siitä syystä, että vanhemmat pääsevät asiassa sopimukseen selvitystyön aikana.

Requirements

Pyyntö olosuhdeselvityksen laatimiseen tulee suoraan tuomioistuimelta.

User instruction

Perheoikeudellisten palveluiden työntekijät ovat asiakkaisiin yhteydessä, kun selvitystyö alkaa. Kaikki hyvinvointialueen olosuhdeselvitykset hoidetaan keskitetysti Turun toimipisteessä.

Muiden hyvinvointialueiden virka-apupyynnöt pyydämme lähettämään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perheoikeudellisten palveluiden yleiseen sähköpostiosoitteeseen tai postitse.

Service channels