Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Omaishoidon tuki

Keywords:
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa.

Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaista sekä omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitajana voi olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Palveluja hoidettavalle voivat olla esimerkiksi:
* apuvälinepalvelut
* kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai
* tilapäishoito laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa

Omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja voivat tarvittaessa olla:
* valmennus ja koulutus hoitotehtävää varten
* omaishoitajalle järjestettävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä
* omaishoitajan hyvinvointia ja hoitotehtävää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tuki maksetaan hoitajalle (omainen tai muu läheinen henkilö). Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta.

Requirements

Voit hakea omaishoidon tukea omaishoidon tukihakemuksella. Tuki maksetaan hoitajalle (omainen tai muu läheinen henkilö). Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta. Omaishoidon tuen arvioimiseksi luoksesi tehdään kotikäynti, jolloin hoito- ja palvelutarpeet kartoitetaan.

User instruction

Voit hakea omaishoidon tukea omaishoidon tukihakemuksella.

Service channels

Sosiaalipalvelujen neuvonta, Lieto

Sosiaalitoimisto, Aura