Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Keywords:
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Sovittelu on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu rikoksen tai riidan osapuolille. Siinä koulutetut puolueettomat sovittelijat auttavat osapuolia kohtaamaan toisensa ja käsittelemään asian rakentavasti. Sovittelijat ovat vaitiolovelvollisia eli he eivät saa kertoa sovittelun tapahtumista muille. Sovittelussa osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Sovittelutapaamisessa osapuolet voivat puhua välillään tapahtuneesta rikoksesta tai riidasta. He voivat kertoa toisilleen kokemuksistaan ja tunteistaan. Sovittelijat ja osapuolet käsittelevät esimerkiksi vahinkoja ja haittoja, joita rikos tai riita on aiheuttanut. Osapuolet voivat sopia, miten vahingot korvataan. Sovituista asioista voidaan laatia kirjallinen sopimus sovittelijoiden avustuksella.

Mikäli sopuun pääseminen osoittautuu mahdottomaksi, osapuolet ja sovittelutoimisto voivat keskeyttää sovittelun milloin tahansa.

Sovittelutoimiston toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa.

Requirements

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä.

User instruction

Ota yhteyttä sovittelutoimistoon asian vireille saattamiseksi. Riita-asiassa voit tehdä suoraan aloitteen sovittelutoimistolle. Rikosilmoitusta ei silloin tarvita.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä myös poliisi, syyttäjä, viranomainen tai alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja. Lähisuhdeväkivalta-asiassa vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovittelulle.

Sovittelutoimiston ohjaajat ja vastuuhenkilö arvioivat, soveltuuko riita tai rikos sovitteluun. He käyttävät arvioinnissaan laissa säädettyjä perusteita. Sovittelutoimisto ottaa yhteyttä osapuoliin, järjestää tarvittaessa erillistapaamiset ja hankkii asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Service channels