Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Sosiaalipäivystys ja kriisipäivystys

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa sinua, kun tarvitset kiireellistä ja välttämätöntä apua tai tukea.

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa ympäri vuorokauden kaikenikäisiä varsinaissuomalaisia ja alueella oleskelevia. Sosiaalipäivystys huolehtii esimerkiksi kiireellisistä lastensuojeluasioista, organisoi psykososiaalisen tuen järjestämistä onnettomuus- ja kriisitilanteissa ja vastaa virka-ajan ulkopuolella erilaisten kiireellisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä.

Huolto-, tapaamis- ja elatusasiat eivät kuulu sosiaalipäivystykselle, vaan niiden osalta voit olla yhteydessä perheoikeudelliseen yksikköön.

Requirements

Kun otat yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, avuntarpeesi kiireellisyys arvioidaan. Palvelun sisältö räätälöidään sen mukaan, millaista apua tarvitset. Jos avuntarpeesi arvioidaan kiireettömäksi, saat ohjeet kehen voit olla yhteydessä virka-aikana.

User instruction

Kiireellisissä tilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella ota yhteys Varsinais-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Jos tarvitset kiireellistä apua ja kyse on terveyttä ja/tai henkeä uhkaavasta tilanteesta, soita hätänumeroon 112. Jos sinulla on oma sosiaalityöntekijä, voit olla kiireettömässä tilanteessa yhteydessä myös häneen.

Kiireellisiä tilanteita ovat esimerkiksi:

  • akuutti huoli lapsen tai perheen tilanteesta, olosuhteista tai turvallisuudesta
  • huoli aikuisen tai vanhuksen pärjäämisestä kotona
  • perheväkivaltatilanne
  • akuutti kriisiavun tarve traumaattisessa kriisitilanteessa (esim. onnettomuus, läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, vakava vammautuminen tai sairastuminen, tulipalo)

Service channels