Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Sota- ja sotilasinvalidien sekä rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Keywords:
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Sotainvalidi on henkilö, jolla on sodan aiheuttama vamma tai sairaus, joka on todettu Valtiokonttorin tai aiemmin Tapaturmaviraston päätöksellä. Sotilasvammakorvauksien saajana voi olla myös muita kuin sotainvalideja. Suurimman tällaisen ryhmän muodostavat ennen vuotta 1991 loukkaantuneet varusmiehet ja rauhanturvaajat. Heitä kutsutaan sotilasinvalideiksi.

Kotona asumista tukeviin palveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisille sota- ja sotilasinvalideille, sekä rintamaveteraaneille Valtiokonttorin korvaamia, asiakkaalle maksuttomia kotona asumista tukevia palveluja.

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) muutos (54/2019) on tullut voimaan 1.11.2019. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sota- ja sotilasinvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Valtiokonttori ohjeistaa hyvinvointialueita kotiin annettavien palveluiden tarjonnasta.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti kotona selviytymistä ja ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä tutussa toimintaympäristössä. Esimerkkejä tavallisimmista kotiin annettavista palveluista: kotihoito, ateriapalvelut, siivous, vaatehuolto, pihatyöt ja turvapuhelinpalvelu.

User instruction

Palvelut myönnetään palvelutarpeen arviointiin perustuen ja yksilöllistä harkintaa käyttäen. Palvelutarpeen kartoituksen jälkeen asiakkaalle tehdään yksilöllinen asiakassuunnitelma. Kotiin vietävät palvelut arvioivat ja asiakassuunnitelman tekevät asioitanne hoitava palveluohjaaja tai yksikön henkilökunta.

Service channels