Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää hyvinvointialueen sosiaalipalvelut. Täydentävää toimeentulotukea voi saada erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin tai tarpeisiin. Erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saantia (vähintään puoli vuotta), pitkäaikaista vaikeaa sairautta (kestänyt vähintään vuoden) sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta, omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä sekä pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä elämäntilanteesi parantamiseksi tai vaikeuksien lievittämiseksi, esimerkiksi taloudellisen tilanteesi äkillisesti huonontuessa.

Requirements

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tilapäisen taloudellisen tuen tarpeessa. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemisen edellytyksenä on, että Kelan perustoimeentulotuesta on voimassaoleva myönteinen tai kielteinen päätös.

User instruction

Voit hakea hyvinvointialueesi sosiaalipalveluista täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata. Hakemukseen tarvitaan liitteitä tapauskohtaisesti ja liitteiden tarve riippuu toimeentulotuen käyttötarkoituksesta.

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi Soihtu-tiimiin puhelimitse. Mikäli sinulla on jo oma työntekijä sosiaalipalveluissa, ota suoraan yhteyttä häneen. Soihtu-tiimiin otetaan yhteyttä, jos asiakkuutta ei vielä ole.

Service channels

Asiakasohjaus Soihtu Kemiö-Parainen

Asiakasohjaus Soihtu Salo-Somero

Asiakasohjaus Soihtu Turku

Asiakasohjaus Soihtu Vakka-Suomi

Kaarinan sosiaalipalvelut