Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Toimintaterapiapalvelut

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea sinua omassa arjessasi. Terapialla pyritään vaikuttamaan toimintamahdollisuuksiisi, joita mahdollisesti rajoittavat erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat, ikääntyminen tai muut toimintakykyyn vaikuttavat asiat.

Lasten toimintaterapia on tarkoitettu lapselle, jolla on haasteita esim. motorisissa taidoissa, omatoimisuustaidoissa, leikkitaidoissa, hahmottamisessa tai aistitiedon käsittelyssä. Toimintaterapiassa arvioidaan lapsen kykyä toimia kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Aikuisten toimintaterapia on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut sairauden, vamman tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Toimintaterapialla tuetaan päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia valmiuksia ja taitoja etsimällä ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Toimintaterapiassa tehdään tarpeen mukaan myös apuväline- ja asunnonmuutostyöarviointeja.

Ensimmäisillä toimintaterapiakäynneillä arvioidaan mahdollinen terapian tarve, kuntoutusjakson pituus ja aloitusajankohta. Terapian tavoitteet suunnitellaan asiakaslähtöisesti yhdessä sinun ja lähiympäristösi kanssa. Terapeutin kanssa tehtävien harjoitteiden ohella kotiharjoittelu on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Charge information

Asiakasmaksu perustuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuohjeeseen.

Requirements

Toimintaterapiaan ohjaudutaan terveydenhuollon ammattilaisen arvion perusteella ja ohjaamana.

User instruction

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon (lapset) tai terveyskeskukseen (aikuiset).

Service channels

Kaarinan pääterveysasema, Kaarina

Toimintaterapia, aikuiset, Turku

Toimintaterapia, Kaarina

Toimintaterapia, Kemiönsaari

Toimintaterapia, Laitila

Toimintaterapia, Loimaa