Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Veteraanikuntoutus

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea ne veteraanit, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja joilla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Aviopuoliso voi myös osallistua päiväkuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa.

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 10 % tai enemmän, saavat vastaavat edut sotilasvammalain nojalla. Siksi he eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta.

Alueelliset veteraanineuvojat neuvovat ja ohjaavat palveluihin hakeutumisessa.

Requirements

Kuntoutusvaihtoehdot:

  • laitoskuntoutus
  • päiväkuntoutus
  • avokuntoutus
  • jalkahoito

Kuntoutushakemuksen voi tehdä:

  • rintamaveteraani itse tai hänen valtuuttamansa henkilö
  • rintamaveteraanin omainen
  • sosiaali- ja terveysviranomainen

User instruction

Lisätietoja ja ohjeita saat asuinkuntasi veteraanineuvojalta, jonka yhteystiedot löydät oman kuntasi asiointikanavan kautta.

Service channels