Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Social Services

Sosiaalipalvelut vastaavat kuntalaisten monenlaisiin avun- ja tuentarpeisiin ja palvelevat kaikenikäisiä kuntalaisia. Sosiaalipalveluihin kuuluvat sosiaalityö ja -ohjaus, maahanmuuttajatyö, toimeentulotuki sekä työllistämistoiminta.