Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Sosiaalipalveluiden tuet ja etuudet

Yhteiskunta tukee ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa erilaisin tuin ja etuuksin. Tukien hakeminen ja myöntäjä vaihtelevat tukimuodon mukaan. Pääasiassa tukia ja etuuksia hoitaa Kela, mutta myös kunnilla on omia tukimuotojaan. Etuuksien euromäärät vaihtelevat vuosittain. Ajantasaiset tiedot tukien suuruuksista saa asiaa hoitavalta viranomaiselta.