Hoppa till huvudinnehåll

Rehabilitering hemma

Nyckelord:

Rehabilitering ordnas hemma hos dig om din funktionsförmåga och rehabiliteringens mål förutsätter det.

Syftet är att du ska kunna leva så självständigt och tryggt som möjligt i din vardagsmiljö. Hemrehabiliteringen är avsedd för dig som behöver vägledning, råd eller handledd träning för att röra dig eller klara av vardagliga sysslor i hemmet. Den är målinriktad och planeras tillsammans med dig med hänsyn till din livssituation och dina behov. Rehabiliteringen genomförs i mångprofessionellt samarbete. Anhöriga och närstående har en viktig roll när hemrehabiliteringen planeras och genomförs.

Hemrehabilitering ges för viss tid; längden och omfattningen planeras individuellt.

Vad kostar det?

Avgiften grundar sig på anvisningarna för kundavgifter inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

För vem?

Målgruppen för hemrehabilitering är personer som har skrivits ut från sjukhus, nya klienter inom hemvården och klienter vars funktionsförmåga plötsligt har försämrats eller riskerar att försämras.

Gör så här

Se servicekanalen för din kommun för närmare anvisningar om hur du ansöker om hemrehabilitering.

Servicekanaler

Hemrehabilitering Lieto, Koski, Marttila

Hemrehabilitering Loimaa, Oripää

Hemrehabilitering Pöytyä

Hemrehabilitering, Åbo

Hemrehabilitering, Kimitoön

Hemrehabilitering, Letala

Hemrehabilitering, Pargas

Hemrehabilitering, Reso, Rusko