Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Egentliga Finlands välfärdsområde strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbplatser i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Varha.fi.

Våra tjänsters nuvarande tillgänglighet

Våra tjänster uppfyller delvis kraven på nivå A och AA enligt Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1). Underlåtelse att iaktta kraven samt avvikelser som tillämpas för kraven nämns nedan.

Otillgängligt innehåll i våra tjänster

På vår begäran har en utomstående part gjort en tillgänglighetsbedömning (Eficode Oy) i november 2022. Rapporten skapades i samband med detta.

Det otillgängliga innehållet presenteras i tre olika delar: 

  1. Tillgänglighetsproblem som omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
  2. Tillgänglighetsproblem på grund av oproportionell börda
  3. Tillgänglighetsproblem utanför lagen.

1. Underlåtelse att iaktta lag 306/2019

Det finns vissa tillgänglighetsproblem på vår webbplats. De allvarligaste problemen kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

En beskrivning av de problem vi känner till finns nedan. Kontakta oss om du upptäcker ett tillgänglighetsproblem på våra tjänster som inte finns på listan. Det kriterium i tillgänglighetsriktlinjerna som saken gäller nämns efter problemet.

2. Oproportionell börda

Inga skäl för att tillfälligt hänvisa till oproportionell börda.

3. Tillgänglighetsproblem utanför lagen

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) tillämpas inte på kartor, bilagor som publicerats före 23.9.2018 eller videor som publicerats före 23.9.2020. 

Utarbetande av denna tillgänglighetsrapport

Denna rapport har upprättats 1.12.2022. Denna rapport grundar sig på en bedömning av en utomstående expertorganisation (Eficode Oy) om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Feedback och kontaktuppgifter

Har du upptäckt ett tillgänglighetsproblem i våra digitala tjänster? Ta kontakt med oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Kontakta oss per e-post: viestinta@varha.fi eller ge feedback via webbformuläret.

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för tillgängligheten på Varhas sidor samt för att ta emot feedback. Enligt lagen fungerar Regionförvaltningsverket i Södra Finland som tillsynsmyndighet, och övervakar att de föreskrivna skyldigheterna och kraven iakttas.

Tillämpning

Kontakta oss först om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats.

Det kan ta upp till 14 dagar för oss att svara. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverken i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi   
webbtillganglighet@avi.fi
Rapportera ett tillgänglighetsproblem via webbformuläret   
telefonnummer (växel) 0295 016 000

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i våra digitala tjänster. Det är mycket viktigt för oss i Egentliga Finlands välfärdsområde att våra tjänster ska vara tillgängliga och att alla behandlas jämlikt. Vi åtgärdar upptäckta tillgänglighetsproblem så fort som möjligt.