Hoppa till huvudinnehåll

Användarvillkor för webbplatsen Varha.fi och meddelande om skydd av personuppgifter

Kommunikationsenheten vid Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) ansvarar för att upprätthålla Varhas webbplats.

Varhas webbplats är fritt tillgänglig för alla som använder internet. Fri användning omfattar bläddring av webbsidor samt utskrift och lagring för normal användning i enlighet med vedertagen praxis, med de begränsningar som anges nedan.

Varha publicerar på sitt internet meddelanden eller upplysningar av utomstående aktörer endast i undantagsfall av välgrundade skäl. Sekretessbelagda material och/eller material som innehåller patientuppgifter publiceras ej på webbplatsen.

Registerbeskrivning för Varha.fi-webbplats