Hoppa till huvudinnehåll

Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag

Tidsboknings- och servicenummer

Inom Egentliga Finlands välfärdsområde kommer dina viktiga och bekanta tidsboknings- och servicenummer att hållas oförändrade. Via den bifogade länken hittar du mest centrala social- och hälsovårdstjänsternas kontaktnummer enligt kommun.

Tjänster och verksamhetsställen

Inom vårt välfärdsområde kommer du huvudsakligen att använda de tjänster och verksamhetsställen som är bekanta för dig i din egen hemkommun. På tjänstesökning hittar du alla primärvårds- och socialtjänster, tjänster för äldre och handikappservice. Du kan också söka på verksamhetsställe, t.ex. hälsovårdscentralerna eller tandvårdsklinikerna.

Delta i enkät och påverka servicen i Egentliga Finlands välfärdsområde

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) genomför en enkät som riktar sig till alla invånare i välfärdsområdet. Svaren används vid utarbetandet av Varhas servicestrategi. Svara på invånarenkäten om servicestrategin senast den 5 oktober.

Aktuellt

Ilkka Koskivuo blir direktör för ÅUCS Bukkirurgi, urologi och blodkärlskirurgi från och med 1.1.2024

Nyhet

Specialistläkare inom allmän kirurgi och plastikkirurgi, docent Ilkka Koskivuo är vald till direktör för Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS)…

Dataintrång

Dataintrång hos bolag som utför hemleverans av TENA-produkter – drabbar kunder inom Västra Finlands samarbetsområde

Nyhet

Westlog Oy, ett privat bolag som transporterar inkontinensprodukter, har utsatts för dataintrång. Intrånget har lett till förlust av konfidentialitet när…

Det nya sjukhuset förändrar psykiatrins verksamhet i Egentliga Finland

Nyhet

Stommen för den första delen av det nya psykiatriska sjukhuset är klar. Byggnaden färdigställs om ett år på den så kallade Mikro-tomten på Kinakvarngatan…