Hoppa till huvudinnehåll

Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag

Tidsboknings- och servicenummer

Inom Egentliga Finlands välfärdsområde kommer dina viktiga och bekanta tidsboknings- och servicenummer att hållas oförändrade. Via den bifogade länken hittar du mest centrala social- och hälsovårdstjänsternas kontaktnummer enligt kommun.

Tjänster och verksamhetsställen

Inom vårt välfärdsområde kommer du huvudsakligen att använda de tjänster och verksamhetsställen som är bekanta för dig i din egen hemkommun. På tjänstesökning hittar du alla primärvårds- och socialtjänster, tjänster för äldre och handikappservice. Du kan också söka på verksamhetsställe, t.ex. hälsovårdscentralerna eller tandvårdsklinikerna.

Delta i enkät och påverka servicen i Egentliga Finlands välfärdsområde

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) genomför en enkät som riktar sig till alla invånare i välfärdsområdet. Svaren används vid utarbetandet av Varhas servicestrategi. Svara på invånarenkäten om servicestrategin senast den 5 oktober.

Aktuellt

De gamlas vecka bjuder på evenemang och aktiviteter runtom i Egentliga Finland

Nyhet

De gamlas vecka, som lanserats av Centralförbundet för de gamlas väl, äger rum den 1–8 oktober. Temaveckan syns också på Varhas Instagram.

Varha har skickat ut felaktiga fakturor från hälsocentralerna

Nyhet

Problemet som ledde till felaktiga kundfakturor rättades till den 4 september. De felaktiga fakturorna makuleras eller återbetalas till kunderna.

Bidrag av Egentliga Finlands välfärdsområde för år 2024

Nyhet

Organisationer kan ansöka om Varhas verksamhets- och partnerskapsbidrag för år 2024. Ansökan om bidrag öppnas på söndag den 1 oktober 2023 kl. 9.00 och den…

Bröstcancerscreening

Bröstcancerscreeningen vid SYNLAB i Åbo avbryts tillfälligt från oktober

Nyhet

Bröstcancerscreeningen vid SYNLAB i Åbo måste tillfälligt avbrytas på grund av vattenskada. För närvarande framskrider inte kallelserna till kunder som ska…