Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Kestävän kasvun Varsinais-Suomi

Edistämme oikea-aikaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Vahvistamme palvelurakenteita osana pandemian jälkihoitoa. Tavoitteenamme on tasa-arvoiset, kustannusvaikuttavat palvelut ja hyvinvoivat, toimintakykyiset ihmiset.

Hankkeen toimenpiteet

Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeen toimenpiteet on kohdennettu parantamaan

- perustason hoitoon pääsyä
- digitaalisten ratkaisujen käyttöä
- työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymisedellytyksiä
- sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointia ja vaikuttavuusperusteista ohjausta.

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuosina 2022–2025. Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Psykososiaalisten palvelujen vahvistaminen

Tilaisuuksien esitysmateriaalit

Yhteystiedot

Hankejohtaja Mia Oksa, p. 0505740521, mia.oksa@varha.fi
Johtava asiantuntija Pia Kirjonen, p. 0406241326, pia.kirjonen@varha.fi
Kehittämispäällikkö Janne Mutanen (IT-ja digikehittäminen), p. 0504768020, janne.mutanen@varha.fi

Rahoitus

Kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Ajankohtaista Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeessa