Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Ikääntyneiden palveluiden keskimääräiset odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § mukaan hyvinvointialueen on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat esitetään keskiarvona, jossa odotusajan laskenta aloitetaan asian vireilletulosta. Laskennassa esitetään odotusajan keskimääräinen kokonaiskesto.

Ikääntyneiden palveluiden keskimääräiset odotusajat ajanjaksolla 1.7.−31.12.2023 (suluissa ajanjakso 1.1.−30.6.2023)

  • Omaishoidon tuki: 27 vuorokautta (25 vuorokautta)
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 65 vuorokautta (45 vuorokautta)