Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Puheterapeutit, Paimio-Sauvo

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Paimio-Sauvossa toimii kaksi puheterapeuttia. Puheterapeutin vastuualueeseen kuuluvat lasten vuorovaikutuksen, puheen, kielen ja kommunikaation, äänen sekä syömis- ja nielemistoimintojen häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus, kuntoutus ja seuranta.

Puheterapian tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yhdessä asiakkaan lähihenkilöiden kanssa sellaiset tukitoimet, joiden avulla pystytään auttamaan lasta saavuttamaan mahdollisimman hyvä kommunikatiivinen toimintakyky jokapäiväisessä elämässä kaikissa arkiympäritöissä vaikeudesta riippumatta. Puheterapiaan kuuluu oleellisena osana terapiatilanteissa harjoiteltavien taitojen harjoittelu kotona taitojen yleistymiseksi ja siirtymiseksi osaksi arkea.