Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Contact information and opening hours

Visiting address

Jänistie 1
31400 SOMERO
Sisäänkäynti sosiaalitoimistoon tapahtuu Lamminniemen vasemmanpuoleisen siiven päästä. Soita ovikelloa, jos sinulla on ennakkoon sovittu aika.

Postal address

PL 5
31401 SOMERO

Opening hours

Sosiaalitoimiston aukioloajat ja neuvonta
Monday–Friday 9.00–15.00

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Sosiaalitoimisto on sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja tuottava palvelupiste. Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kansalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa ja selviytymistä.

Sosiaalityön asiakkaina voivat olla kaikki kansalaiset. Sosiaalityön palveluja järjestetään lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, maahanmuuttajille, työttömille, asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville sekä ikääntyneille ja vammaisille henkilöille.

Voit ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon, jos koet tarvitsevasti sosiaalityön tukea sinun, perheesi tai muun lähipiirisi arkeen.

Mikäli viranomainen on saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsee sosiaalihuollon palveluja, ohjaa viranomainen kyseistä henkilöä ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon. Viranomaisella voidaan tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöä, sosiaalikuraattoria tai sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa olevaa viranomaista.

Yhteydenoton voi tehdä myös viranomainen itse, mutta tällöin tarvitaan myös tuen tarpeessa olevan henkilön suostumus. Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava, mikäli

  • henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai
  • kun kyse on lapsen edusta.

Myös muu kuin edellä mainittu henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon salassapitosäännösten estämättä.

Sosiaalitoimisto sijaitsee Lamminniemen hyvinvointikeskuksen tiloissa. Käynti sosiaalitoimistoon tapahtuu Lamminniemen vasemmanpuoleisen siiven päästä. Ennakkoon sovitulle ajalle pääsee ulko-oven ovikelloa soittamalla.