Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Tuulentuvan asumisyksikkö kehitysvammaisille, Somero

Keywords:

Contact information and opening hours

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Tuulentuvassa asuu vakituisesti 13 aikuista kehitysvammaista. Talossa on lisäksi 1 tilapäishoitopaikka.

Tuulentupa tarjoaa ympärivuorokautista asumista asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäiseen tai tuettuun asumiseen ja jotka tarvitsevat ohjausta ja apua jokapäiväisissä arjen askareissa henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti, yhdessä asiakkaan kanssa toimien. Suurin osa asukkaista käy päiväaikaisessa toiminnassa.

Tuulentuvan asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan. Asuntojen varustelut vaihtelevat; Kaikkiin asuntoihin kuuluu oma wc/kylpyhuonetila, joissain asunnoissa asiakkailla on käytössään myös pieni keittiö.

Tuulentupa sijaitsee Someron keskustan tuntumassa. Toimintakeskus on aivan naapurissa.

Asumisyksikössä tarjottavissa asumispalveluissa korostuvat asiakkaan oikeudet: lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset ohjauksen ja tuen tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty ohjaus, tuki ja palvelut mahdollistavat asiakkaalle hyvän, omannäköisen elämän.