Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Contact information

PhoneSosiaalityöntekijä, läntinen Salon alue. Palveluohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Ma-pe 11-12.

Phone, Phone<span class="subheading">Sosiaalityöntekijä, läntinen Salon alue. Palveluohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Ma-pe 11-12.</span>: 044 778 3390

PhoneSosiaalityöntekijä, pohjoinen Salon alue. Palveluohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Ma-pe 11-12.

Phone, Phone<span class="subheading">Sosiaalityöntekijä, pohjoinen Salon alue. Palveluohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Ma-pe 11-12.</span>: 044 779 1431

PhoneVt. Sosiaalityöntekijä, itäinen Salon alue. Palveluohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Ma-pe 11-12.

Phone, Phone<span class="subheading">Vt. Sosiaalityöntekijä, itäinen Salon alue. Palveluohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Ma-pe 11-12.</span>: 044 778 3112

PhoneSosiaalityöntekijä, eteläinen Salon alue. Palveluohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Ma-pe 11-12.

Phone, Phone<span class="subheading">Sosiaalityöntekijä, eteläinen Salon alue. Palveluohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Ma-pe 11-12.</span>: 050 472 4439

PhoneSosiaaliohjaaja, vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut. Palveluohjaus, yli 18-vuotiaiden erityishuolto. Ma-pe 11-12.

Phone, Phone<span class="subheading">Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut. Palveluohjaus, yli 18-vuotiaiden erityishuolto. Ma-pe 11-12.</span>: 050 473 2525

PhoneSosiaaliohjaaja, vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut. Palveluohjaus, alle 18-vuotiaiden erityishuolto. Ma-pe 11-12.

Phone, Phone<span class="subheading">Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut. Palveluohjaus, alle 18-vuotiaiden erityishuolto. Ma-pe 11-12.</span>: 044 778 3110

PhoneSosiaaliohjaaja, kuljetuspalvelut. Palveluohjaus, alle 65-vuotiaiden vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Ma-pe 11-12.

Phone, Phone<span class="subheading">Sosiaaliohjaaja, kuljetuspalvelut. Palveluohjaus, alle 65-vuotiaiden vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Ma-pe 11-12.</span>: 044 778 3575

PhoneKuljetuskoordinaattori. Palveluohjaus, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden koordinointi. Ma-pe 9-11.

Phone, Phone<span class="subheading">Kuljetuskoordinaattori. Palveluohjaus, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden koordinointi. Ma-pe 9-11.</span>: 044 778 3109
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin on oikeus, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Järjestettäviin palveluihin kuuluvat vaikeavammaisille henkilöille kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, sopeutumisvalmennus, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välttämättömät välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Vammaispalvelun hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina lääkärin tai jonkun muun asiantuntijan lausunto.

Kaikille asiakkaille tehdään palvelutarpeen arvio.