Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Asiakas- ja palveluohjaus Soihtu (sosiaalihuollon neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi)

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Asiakasohjaus Soihtu:

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen arviointi toteutetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueella alueellisissa Soihtu-tiimeissä. Soihtu-tiimit palvelevat sekä lapsia että aikuisia. Yli 65-vuotiaiden osalta palvelun tarve kartoitetaan ikääntyneiden asiakasohjauksessa.

Asiakkaat:

Mikäli sinulla on kysyttävää sosiaalipalveluista tai sinä ja perheenjäsenesi tarvitsette tukea hankalassa elämäntilanteessa, saat neuvontaa ja ohjausta oman asuinkuntasi Soihtu-tiimistä. Tarvittaessa elämätilanteesi käydään yhdessä tarkemmin läpi ja sinut ohjataan oikeiden palvelujen piiriin.

Palvelutarpeen arvioinnissa sosiaalialan ammattilainen selvittää kanssasi, millaista apua ja tukea tarvitset. Tarvittaessa tämä tehdään monialaisesti, esimerkiksi yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.

Arvio tehdään keskustelemalla ja arvioimalla yhdessä elämäntilannettasi tai perheesi tilannetta. Palveluntarpeen arvion avulla päätetään millaisia palveluita sinulle tulisi tarjota. Tavoitteena on varmistaa, että saat tarvitsemasi avun ja että palvelut sopivat tarpeisiisi.

Yhteiskumppanit:

Asiakasohjaus Soihtuun voivat olla yhteydessä myös viranomaiset, jotka tarvitsevat konsultaatiota sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Saat esim. ohjeita sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten ja lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Neuvontaa ja ohjausta annetaan puhelimitse.

Requirements

Sinulla ja perheelläsi on oikeus saada sosiaalihuoltolain mukainen tuen tarpeen arviointi. Arvioinnissa selvitetään sinun tai perheesi elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan myös sinun ja perhejäsentesi mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Palvelu on maksuton.

User instruction

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi Soihtu-tiimiin puhelimitse, jos tarvitset ohjausta, neuvontaa tai konsultaatiota.

Asiakasohjaus Soihtu ottaa vastaan kiireettömät sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset sekä vastaa Pyydä apua -yhteydenottoihin. Ensisijaisesti kiireettömät yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset tehdään sähköisesti. Terveydenhuoltoa koskevissa asioissa tulee ottaa yhteyttä terveyspalveluihin.

Mikäli sinulla, läheiselläsi tai asiakkaallasi on jo asiakkuus sosiaalipalveluissa, tulee olla yhteydessä omatyöntekijään.

Kiireellisissä tilanteissa otetaan 24/7 yhteys sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Service channels

Asiakasohjaus Soihtu Kemiö-Parainen

Asiakasohjaus Soihtu Salo-Somero

Asiakasohjaus Soihtu Turku

Asiakasohjaus Soihtu Vakka-Suomi

Huoli-ilmoitus

Lastensuojeluilmoitus