Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Erityisperhetyö sekä vaativat vammaispalvelut

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Erityisperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joissa on kehitysvammainen tai autismin kirjolla oleva lapsi. Erityisperhetyön tavoitteena on vahvistaa ja lisätä perheenne omia voimavaroja sekä tukea hyvinvointianne. Sen avulla tuetaan perheenne selviytymistä ja jaksamista arjessa sekä ennaltaehkäistään haastavia tilanteita.

Erityisperhetyö tarjoaa tuki- ja ohjauspalveluja myös yksin asuville kehitysvammaisille ja autismin kirjoon kuuluville henkilöille.

Erityisperhetyön osaamisalueita ovat

  • moni- ja vaikeavammaisuus
  • autismin kirjon häiriöt
  • käyttäytymiseen liittyvät haasteet

Erityisperhetyössä koko perheen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti, jotta palvelu vastaa arkielämänne tarpeisiin. Siinä yhdistyvät kotona toteutettava erityishoito ja suunnitelmallinen perhetyö.

Charge information

Lisätietoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuista

varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/asiakasmaksut

Requirements

Vaativat vammaispalvelut on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat oman elämänsä tueksi moniammatillista erityisosaamista vaativia palveluita. Henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö sekä muita toimintakykyyn ja elämiseen vaikuttavia haasteita.

Erityisperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joissa on kehitysvammainen tai autismin kirjolla oleva lapsi.

User instruction

Voit ottaa yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja vammaispalvelualueeseen, joka vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista. Tarvittaessa vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus neuvoo sinua tai läheisiäsi palveluihin hakeutumisessa.

Service channels