Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Puheterapian palvelut

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Puheterapia on puheen, kielen, kommunikaation, nielemisen ja äänen kuntoutusta. Puheterapiassa annetaan myös yleistä neuvontaa kommunikaatiohäiriöistä. Puheterapiassa kuntoutettavia häiriöitä voivat lapsilla olla esimerkiksi viivästynyt puheenkehitys, kehityksellinen kielihäiriö, epäselvä puhe, artikulaatiovirheet, änkytys tai autismikirjoon liittyvät puheen ja kommunikaation haasteet. Aikuisten ja ikäihmisten kohdalla voidaan kuntouttaa esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä johtuvaa afasiaa tai dysartriaa, nielemisongelmia, eteneviin neurologisiin sairauksiin liittyviä kommunikoinnin häiriöitä, äänihäiriöitä sekä puheen sujuvuuden häiriöitä. Puheterapeutti arvioi mahdollisen terapian tarpeen, kuntoutusjakson pituuden ja aloitusajankohdan.

Terapian tavoitteet suunnitellaan asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Terapeutin kanssa tehtävien harjoitteiden ohella kotiharjoittelu on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Charge information

Asiakasmaksu perustuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuohjeeseen.

Requirements

Puheterapiaan tarvitaan aina lääkärin lähete. Työikäisille ja ikäihmisille lähete tehdään omalta terveysasemalta tai esimerkiksi sairaalapalveluista. Lapset ja nuoret saavat lähetteen joko neuvolalääkäriltä tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriltä.

User instruction

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon (lapset) tai terveyskeskukseen (aikuiset).

Service channels

Aikuisten puheterapia, Turku

Kaarinan pääterveysasema, Kaarina

Liedon pääterveysasema, Lieto

Paimion terveysasema, Paimio

Paraisten Perhekeskus, Parainen

Paraisten terveysasema, Parainen