Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Ikääntyneiden asumispalvelut

Ensisijaisesti ikäihmiset asuvat omassa kodissaan mahdollisimman pitkään omaisten tukemana sekä erilaisten palveluiden avulla. Ympärivuorokautinen hoito tulee ajankohtaiseksi silloin, kun kotona asuminen ei onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen ja apujen turvin.