Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Kotona asumista tukevat ikääntyneiden palvelut

Kotona asumista tukevilla palveluilla tuetaan ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan säilyttämistä niin, että he voivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tukevia palveluita ovat erilaiset tukipalvelut, omaishoidon tukeminen sekä kotihoito.

Kaipaatko lisätietoa palveluista?

Ikääntyneiden palveluohjauksesta saat neuvontaa ja ohjausta sekä tietoa erilaisista tukipalveluista ja niiden hakemisesta. Palveluohjauksessa voi asioida myös omaisen tai läheisen puolesta.

Puhelin palvelee arkisin klo 9–15
02 262 6164